Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania
Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach, prípadne môžete zaslať objednávku na našu e-mailovú adresu
objednavka@kovorytectvo.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vaše fakturačné údaje, adresu dodania a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Dodávateľ sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Dodávateľ nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za     oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a sú vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo na zmeny cien, pri náročných motívoch gravírovania, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene cien bude zákazník informovaný, pred dodaním tovaru, a má právo v tomto prípade odstúpiť od zmluvy.

5. Dodacie podmienky
Objednávky vybavujeme priebežne.

6. Termín dodania

Tovar, ktorý máme skladom expedujeme, každý deň.

Výrobky, expedujeme hneď po vyhotovení.

Doba zhotovenia je 1-30 pracovných dní, závisí od druhu výrobku.
Počas práceneschopnosti, prípadne čerpania dovolenky sa táto doba môže predĺžiť.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar odosielame len GLS kuriérom, alebo si ho môžete sami vyzdvihnúť na predajni, prípadne v GLS parcelshope:

V prípade, že ste si vybrali platbu formou dobierky, je potrebné vypýtať si  doklad o zaplatení priamo od kuriéra.
Ak potrebujete  zmeniť údaje na tomto doklade, požiadajte prosím kuriéra o túto zmenu  priamo na mieste, dodatočná zmena údajov na príjmovom doklade nie je možná.


Pri objednávkach zo zahraničia Vám vopred zašleme faktúru na úhradu, nakoľko nie je možná platba na dobierku, po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet Vám zásielku pošleme doporučene.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

8. Poštovné a balné

Poštovné a balné je uvedené v objednávke podľa aktuálnych cien.
Pri osobnom odbere poštovné, balné, ani iný príplatok neúčtujeme.

9. Zrušenie objednávky
Vážení zákazníci, máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od objednania.
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie objednávky nám zašlite písomne na e-mailovú adresu: objednavka@kovorytectvo.sk .
Po uplynutí tejto doby sa dá objednávka zrušiť len ak sa už nezačala vyrábať.
Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.
V súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov sa nedá odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (§ 12 (5) c)).

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia odporúčame zásielku neprebrať.
Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom.
Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru
Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, alebo nesprávneho používania tovaru
Postup pri reklamácii
1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0905 488261), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
2. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (0905 488261) alebo  e-mailom . Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:
Tomáš Sloboda
Kovorytectvo

Priehradka 4342/23
03601 Martin
3. Ak je na reklamovanom tovare vygravírovaný text iný ako je uvedený v objednávke, netreba ho posielať k nám do firmy. Stačí ak ho nafotíte a pošlete fotku e-mailom.
4. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!
Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

... Kovorytectvo pre Vás ...
Návrat na obsah